Menu

Programy dla tłumacza

programy dla tłumaczy

Najczęściej do tłumaczenia oddaje się szereg tekstów specjalistycznych, gdzie często zdarza się powtórzenie danych fragmentów. Niekiedy są to tylko pojedyncze wyrazy, niekiedy nawet całe fragmenty zdań. Więc naturalnym procesem jest to, że jeśli pojawi się powtórzenie, można go skopiować z wcześniej przetłumaczonego tekstu. Skraca to czas tłumaczenia tekstu oraz zapewnia utrzymanie tej samej terminologii fachowej. Cały proces można zautomatyzować dzięki programom które wspomagają tłumaczenia. Programy te zwane CAT-ami, od angielskiej nazwy Computer assisted translation, zapisują tekst tłumacza w bazie, która jest uzupełniana w trakcie kolejnych prac tłumacza, a teksty są powiązane zawsze z tekstem źródłowym. W praktyce wygląda to tak, że jeśli w tekście pojawi się zdanie które już wcześniej raz zostało przetłumaczone, będzie ono automatycznie wstawione, dzięki czemu zaoszczędzi to pracy tłumaczowi. 

Programów CAT jest obecnie na rynku dostępnych bardzo wiele. Każdy z nich ma podobny sposób działania, opisany wcześniej, choć mogą różnić się wizualnymi aspektami i dostępnymi funkcjami. Programy tego typu bardzo przyśpieszają i ułatwiają cały proces przekładu tekstów, dzięki czemu coraz większa liczba tłumaczy pracuje przy ich pomocy.   

Poszczególne programy wspomagające są mniej lub bardziej zaawansowane w swoim działaniu. Część programów, takich jak np. Wordfast, pracuje jako nakładka w edytorze Microsoft Word, inne mogą również tak pracować, ale równocześnie oferować oddzielne edytory. Takim programem jest np. Trados, jeden z najpopularniejszych programów wśród tłumaczy. Wszystkie te programy mają na celu wspomóc przekład tekstów, nie wykonują tłumaczeń samodzielnie, lecz jedynie ich fragmenty lub pojedyncze wyrazy, które zostały przetłumaczone już wcześniej. Tak naprawdę jest to tłumaczenie wykonane wcześniej przez człowieka, lecz zapisane w odpowiedniej bazie do wykorzystania w późniejszym czasie, nie można go więc określać jako tzw. tłumaczenie maszynowe.

Wypróbuj XTRF, zaawansowaną aplikację dla biur tłumaczeniowych działającą w chmurze. Więcej na www.xtrf.eu

Serwisant, właściciel bloga komputerowego